Turniej 2 (11.09.2019)

Wspólny start o godz. 13:30

 
Partnerzy:
Bogi Golf