Turniej 5 (02.10.2019)

Wspólny start o godz. 13:00

 
Partnerzy:
Bogi Golf