Turniej 8 (23.10.2019)

Wspólny start o godz. 12:00

 
Partnerzy:
Bogi Golf