Turniej 9 (30.10.2019)

Wspólny start o godz. 12:00

 
Partnerzy:
Bogi Golf