Turniej 9 (30.10.2019)

UWAGA: Ze względu na zmianę czasu na zimowy, wspólny start o godz. 11:00

 
Partnerzy:
Bogi Golf